Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

anycoloryoulike
1919 c937 390
anycoloryoulike
Play fullscreen
voice of an angel
Reposted fromzuuz zuuz

August 20 2014

anycoloryoulike
6266 1669 390
anycoloryoulike
7532 2ea9 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viawszystkodupa wszystkodupa
5067 8d1a 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianotforgetme notforgetme
anycoloryoulike
5404 5cbd 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam
anycoloryoulike
Reposted fromvolldost volldost viapesymista pesymista
anycoloryoulike
Zauważyłem, że moja tęsknota za Tobą przybiera różne formy, zależnie od pozycji. Inaczej zupełnie tęsknię, chodząc lub stojąc, inaczej- siedząc, a jeszcze zupełnie inaczej, leżąc na strasznie pustym tapczanie…
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromrol rol viadiebitchdie diebitchdie
anycoloryoulike
6499 15e9 390
Reposted fromkaiee kaiee viapesymista pesymista
anycoloryoulike
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viascorpix scorpix

November 04 2013

anycoloryoulike
1479 9f88 390
Reposted fromcompanypfk companypfk viapinulowa pinulowa
anycoloryoulike
7793 6142 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viajudyta judyta
anycoloryoulike
Możemy w każdej chwili to wszystko wyłączyć, jak telewizor, i iść razem spać.
— Żulczyk
Reposted fromemeri emeri viasweetchocolate sweetchocolate
anycoloryoulike
9119 65d5 390
Reposted fromretaliate retaliate viaemciu emciu
anycoloryoulike
"Dawno już przestałam tłumaczyć znaczenie moich piosenek. Wolę, kiedy robią to za mnie inni. Ja chętniej przebieram pomidory."

Björk
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaemciu emciu

November 03 2013

anycoloryoulike
Wszyscy ćwiczą tyłki z Ewą Chodakowską, my dziś ćwiczymy wątroby z Amy Winehouse
Reposted fromscorpix scorpix viatruelove truelove

November 02 2013

anycoloryoulike

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaabove above
2627 43da 390
anycoloryoulike
2851 496a 390
Reposted frompesy pesy viajulke julke
anycoloryoulike
5977 efb9 390
Reposted fromcaraseen caraseen vialubuda lubuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl